25 maja 2024

Pinczery.com.pl

Wszystko o psach

Rozwodzenie się nad inteligencją człowieka

Ludzie, to najbardziej inteligentne stworzenia na ziemi. I choć różnimy się od siebie poziomem inteligencji, to jednak jesteśmy o niebo inteligentniejsi od zwierząt. Zwierzęta również posiadają swoją zwierzęcą inteligencję. I są pomiędzy nimi mniej lub bardziej inteligentne osobniki. Im szybciej zwierzę zrozumie polecenie swojego pana, tym można sądzić, że większa jest u niego zwierzęca inteligencja. Inteligencja u ludzi jest bardziej złożona niż u zwierząt.

 

Od czego zależy iloraz ludzkiej inteligencji ? Inteligencja u człowieka wcale nie zależy od wielkości mózgu, czy stopnia jego pofałdowania, jak sądzą niektórzy ludzie. Choć prawdą jest że wraz z tysiącleciami pojemność ludzkiego mózgu uległa zwiększeniu. Podobno za naszą inteligencję odpowiedzialna jest boczna część kory czołowej.

 

Inteligencję zwyczaj określa się jako umiejętność radzenia sobie w każdej sytuacji. Jak również jako zdolność rozumienia innych, zdolność logicznego myślenia, zdolność analizy, zdolność reakcji, zdolność wyciągania wniosków, zdolność współczucia i wiele jeszcze innych zdolności określa ludzką inteligencję. Psychologowie twierdzą, że inteligencja jest zespołem zdolności myślowych człowieka, które pozwalają mu korzystać ze zdobytej wiedzy.

 

Naukowcy od dziewiętnastego wieku podejmują próbę określenia, czym charakteryzuje się osoba inteligentna i co jest źródłem inteligencji ? Jeszcze w dwudziestym wieku naukowcy byli przekonani, że inteligencja człowieka zależy wyłącznie od genów i w stu procentach jest dziedziczona. Lecz wraz z rozwojem badań naukowych ten pogląd uległ zmianie, a właściwie rozszerzeniu o drugi czynnik. Okazuje się że inteligencja człowieka uzależniona jest od genów, ale również od środowiska zewnętrznego, w którym się człowiek obraca.

Rozwój genetyki

Wraz z postępem w dziedzinie genetyki wyróżniono dwa rodzaje inteligencji.

Inteligencję mechaniczną tz. płynną, która pozwala na przetwarzaniu zdobytych informacji będących pod wpływem czynników genetycznych, biologicznych i zdrowotnych. I inteligencję skrystalizowaną tz. pragmatyczną, która jest zdolnością opartą na wiedzy kulturowej i środowiskowej.

Udowodniono przy tym, że wraz z wiekiem wzrasta inteligencja skrystalizowana, a maleje inteligencja mechaniczna. Oraz to, że każdy z tych dwóch rodzajów jest dziedziczony, jak i nabywany ze środowiska.

Reasumując trzeba powiedzieć, że zarówno geny, jak i czynniki środowiskowe kształtują inteligencję człowieka.  Na temat genetyki przeczytasz również na stronie www.naukowe.pl

 

Od zarania dziejów ludzie różnili się pomiędzy sobą sposobem i szybkością myślenia. Nikomu to nie przeszkadzało, ani nikogo nie ciekawiło, aż do początku dwudziestego wieku. Aby zbadać szybkość logicznego myślenia, czyli zbadać iloraz inteligencji człowieka na początku dwudziestego wieku naukowcy francuscy opracowali pierwszy test na inteligencję. Natomiast kilka lat później Amerykanin Stern wprowadził pojęcie ilorazu inteligencji. Był to stosunek wieku umysłowego do wieku biologicznego pomnożony przez sto.

Warto wiedzieć, że w każdej populacji średni iloraz inteligencji wynosi 100. A wszystkie wartości większe lub mniejsze od przeciętnej świadczą, o odchyleniu na plus lub minus.